Wykonywane badania

Numer badaniaNazwa podstawowa badania  
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1 Mocz - badanie ogólne    
2 OB    
4 Morfologia krwi (podstawowa)    
3 Morfologia krwi (pełna )    
5 Rozmaz krwi (manualnie)    
6 PT (INR)    
7 APTT    
8 Fibrynogen    
9 D-dimer, ilościowo    
10 Glukoza    
11 Sód    
13 Potas    
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)    
15 Cholesterol całkowity    
16 Cholesterol HDL    
17 Cholesterol LDL    
18 Triglicerydy    
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)    
20 ALT    
21 AST    
22 Fosfataza zasadowa    
23 Bilirubina całkowita    
24 Bilirubina związana    
25 Bilirubina wolna    
26 GGTP    
27 Cholinoesteraza    
28 Dehydrogenaza mleczanowa LDH    
30 Lipaza    
31 Amylaza    
32 Mocznik    
33 Kreatynina    
35 Cystatyna C    
36 Kwas moczowy    
37 Białko całkowite    
38 Albumina    
39 Proteinogram    
40 Żelazo    
41 Ferrytyna    
42 Wapń całkowity    
43 Wapń zjonizowany    
44 Chlorki    
45 Fosfor nieorganiczny    
46 Magnez    
BADANIA KAŁU
51 Kał - pasożyty    
54 Kał - G. lamblia    
55 Kał - krew utajona (bez diety)    
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)    
58 Kał - rota i adenowirusy    
582 Elastaza trzustkowa w kale    
584 Kalprotektyna w kale met.ELISA    
589 M2-PK w kale met. ELISA    
590 Laktoferyna w kale met. ELISA    
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
60 hs CRP    
61 CRP,ilościowo    
63 Prokalcytonina, ilościowo    
64 Prokalcytonina, półilościowo    
65 ASO, ilościowo    
67 RF, ilościowo    
69 Odczyn Waalera-Rosego    
70 anty-CCP    
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 CK    
76 CK-MB, aktywność    
77 CK-MB mass    
80 Mioglobina    
81 NT pro-BNP    
82 BNP    
83 Homocysteina    
HEMATOLOGIA
85 Retikulocyty    
86 Płytki krwi (manualnie)    
SEROLOGIA
90 Grupa krwi    
91 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.)    
92 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.)    
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)    
95 Bezpośredni test antyglobulinowy    
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH    
101 FT4    
102 FT3    
103 T4    
104 T3    
105 anty-TPO    
106 anty-TG    
107 P/c. p. receptorom TSH    
108 Tyreoglobulina    
SPECJALISTYCZNA DIAGNOSTYKA CHORÓB WĄTROBY
3751+3651 FibroTest -badania + FibroTest Raport    
3751 FibroTest -badania    
3752+3652 FibroMax-badania + FibroMax Raport    
3752 FibroMax-badania    
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH    
111 LH    
112 Estradiol    
113 Progesteron    
114 Prolaktyna    
139 Makroprolaktyna    
116 Beta-HCG    
117 HCG wolna podjednostka beta    
118 Estriol wolny    
119 PAPP-A    
120 Prisca - raport    
3321 HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR)    
3322 PAPP-A (KRYPTOR)    
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF    
121 DHEA S04    
122 DHEA    
123 Androstendion    
124 Testosteron    
125 Testosteron wolny    
126 SHBG    
127 17-hydroksyprogesteron    
128 Oksytocynaza    
129 Izooksytocynaza    
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne    
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC    
6030 LBC + HPV met. PCR    
6031 LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR    
6032 LBC +HPV met. PCR + Chlamydia trachomatis met. PCR    
137 AMH    
138 Inhibina B    
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe    
DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna    
141 Witamina B12    
3754 Kwas metylomalonowy (MMA)    
142 Kwas foliowy    
143 Erytropoetyna    
144 TIBC    
145 UIBC    
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
151 Hemoglobina glikowana met. immunoturb.    
152 Fruktozamina    
153 Insulina    
154 C-peptyd    
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD)-ilościowo    
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)    
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact)    
161 Kalcytonina    
162 Osteokalcyna    
163 Fosfataza kwaśna    
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny    
165 C-telopeptyd kolagenu typu I    
166 Pyrylinks D w moczu    
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2    
168 Witamina D3 metabolit 25(OH)    
INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH    
171 Kortyzol    
172 Kortyzol w DZM    
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM    
174 17-ketosterydy w DZM    
175 Aldosteron    
176 Aldosteron w DZM    
177 Aktywność reninowa osocza    
178 Enzym konwertujący angiotensynę    
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM    
183 Metoksykatecholaminy w DZM    
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM    
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM    
190 Hormon wzrostu    
191 IGF-BP3    
192 IGF-1    
193 Gastryna    
194 Leptyna    
195 Serotonina    
196 Serotonina w DZM    
258 Haptoglobina    
3330 Adrenalina    
3331 Adrenalina w DZM    
3332 Noradrenalina    
3333 Noradrenalina w DZM    
3334 Metanefryna w DZM    
3335 Normetanefryna w DZM    
3753 Koenzym Q10(Ubichinon)    
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
200 PSA całkowity    
201 PSA wolny    
3700 PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)    
203 Fosfataza kwaśna sterczowa    
204 CEA    
205 AFP    
206 CA 125    
207 CA 15-3    
208 CA 19-9    
209 TPS    
210 SCC-Ag    
211 Cyfra 21-1    
212 CA 72-4    
213 Beta-2-mikroglobulina    
215 BRCA 1 met. PCR    
896 BRCA 2 met.PCR    
217 P/c. onkoneuronalne met.IIF    
218 S100    
219 NSE    
186 Chromogranina A    
199 HE4    
198 ROMA (Ca125+HE4+ Algorytm oceny ryzyka)    
3818 SEPTYNA 9    
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność    
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność    
226 Czynnik krzepnięcia VII, aktywność    
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność    
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność    
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność    
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność    
233 Czynnik von Willebranda    
235 Antytrombina III, aktywność    
237 Białko C, aktywność    
3368 Oporność na aktywne białko C    
238 Białko S wolne    
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR)    
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)    
241 Termolabilny wariant MTHFR ( met.PCR)    
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden +Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)    
222 Czas trombinowy    
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA    
246 IgG    
247 IgM    
248 IgA    
3241 IgG1, podklasa    
3242 IgG2, podklasa    
3243 IgG 3,podklasa    
3244 IgG4, podklasa    
3245 IgG 1-4 zestaw podklas    
249 Dopełniacz, składowa C-3c    
250 Dopełniacz, składowa C-4    
252 HLA-B27    
254 Alfa-1-antytrypsyna    
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)    
257 Ceruloplazmina    
259 C1 inhibitor, aktywność    
260 C1 inhibitor, stężenie    
261 Łańcuchy lekkie kappa    
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu    
263 Łańcuchy lekkie lambda    
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu    
3247 Stosunek Łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu    
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda    
265 Białko Bence-Jonesa w moczu met. termiczna    
266 Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ)    
267 Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu    
268 Proteinogram białek moczu    
269 Wolne kwasy tłuszczowe    
274 Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny    
576 Aldolaza    
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa    
BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM    
276 Glukoza w DZM    
277 Wapń w DZM    
278 Fosfor w DZM    
279 Magnez w DZM    
280 Mocznik w DZM    
281 Kreatynina w DZM    
282 Kwas moczowy w DZM    
283 Sód i potas w DZM    
284 Chlorki w DZM    
285 Białko w moczu    
291 Kreatynina w moczu    
293 Sód i potas w moczu    
294 Chlorki w moczu    
295 Amylaza w moczu    
296 Mikroalbuminuria    
297 Liczba Addisa    
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)    
INFEKCJE
300 HBs antygen    
301 HBs przeciwciała    
302 HBe antygen    
303 HBe przeciwciała    
304 HBc przeciwciała całkowite    
305 HBc przeciwciała IgM    
306 HBV met. PCR, ilościowo    
307 HBV met. PCR, jakościowo    
3170 HBV met.PCR, lekooporność entekawir    
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie    
310 HCV przeciwciała    
311 HCV met. PCR, ilościowo    
312 HCV met. PCR, jakościowo    
313 HCV met. PCR, genotypowanie    
5304 HCV met. PCR, ilośc. + genotypowanie    
5305 HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie    
5306 HCV met. PCR, jakościowo + ilośc.    
314 HCV, przeciwciała,test potwierdzenia met.ImmunoBlot    
317 HAV przeciwciała całkowite    
318 HAV przeciwciała IgM    
320 HIV Ag/Ab (Combo)    
321 HIV test potwierdzenia met. Westernblot    
322 HIV met.PCR, ilościowo    
324 HTLV I/II, przeciwciała    
330 USR    
338 Kiła (Treponema pallidum) przeciwiciała    
331 USR- testy potwierdzenia    
342 Toksoplazma IgA    
340 Toksoplazmoza IgG    
341 Toksoplazmoza IgM    
343 Toksoplazmoza IgG awidność    
344 Toxoplasma gondii met.PCR, jakościowo    
3137 Toksoplasma gondi PMR met. PCR    
345 Różyczka (Rubella virus) IgG    
346 Różyczka (Rubella virus) IgM    
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG    
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM    
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność    
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo    
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo    
3180 CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met.PCR, jakościowo    
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, półilościowo    
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, półilościowo    
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo    
360 EBV (Epstein-Barr virus)-p/c IgG (VCA) met.ilościowa    
361 EBV (Epstein-Barr virus) -p/c IgM (VCA) met.ilościowa    
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo    
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo    
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo    
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA    
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA    
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil met.IIF    
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA    
370 Mycoplasma pneumoniae IgG    
371 Mycoplasma pneumoniae IgM    
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo    
1280 Wymaz z cewki moczowej w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp.    
1281 Wymaz zkanału szyjki macicy w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp.    
380 Chlamydia pneumoniae IgG    
381 Chlamydia pneumoniae IgM    
382 Chlamydia pneumoniae IgA    
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo    
386 Chlamydia trachomatis IgG    
387 Chlamydia trachomatis IgM    
388 Chlamydia trachomatis IgA    
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo    
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo    
396 HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo    
397 HPV mRNA (Human papillomavirus) met.PCR    
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae)    
3127 Panel infekcji urogenitalnych:Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma genitalium,HPV    
3128 Panel infekcji urogenitalnych:Chlamydia trachomatis,Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis    
400 Helicobacter pylori IgG    
401 Helicobacter pylori IgA    
402 Helicobacter pylori w kale antygen    
398 Helicobacter pylori, test oddechowy    
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG    
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM    
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA    
409 Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF    
413 Pneumocystis carinii - wymaz spod nagłośni    
414 Grypa typ A IgG    
415 Grypa typ A IgM    
416 Grypa typ B IgG    
417 Grypa typ B IgM    
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo    
427 Grypa typ A i B antygeny    
418 Paragrypa typ 1-4 IgG    
419 Paragrypa typ 1-4 IgM    
420 Odra (Morbilli virus) IgG    
421 Odra (Morbilli virus) IgM    
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG    
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM    
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG    
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM    
430 Borelioza IgG    
431 Borelioza IgM    
432 Borelioza IgG met. western-blot    
433 Borelioza IgM met. western-blot    
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo    
3141 Borelioza CD57    
3576 Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica met.ELISA    
5010 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza)    
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA    
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA    
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF    
3108 Panekl koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met ELISA, IIF    
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met.Elisa, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mycoplasma pneum. IgG i IgM)    
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met.PCR (Borrelia b., Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p., Toxoplasma g.)    
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. RealTime PCR(Babesia divergens, Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae)    
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met.IIF    
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met.IIF    
3145 Babesia microti IgG met.IIF    
3146 Babesia microti IgM met.IIF    
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG met.IIF    
3144 Anaplasma phagocytophilum IgM met.IIF    
435 Bruceloza IgG    
436 Bruceloza IgM    
440 Listerioza, jakościowo    
445 Yersinia spp. IgG    
446 Yersinia spp. IgM    
447 Yersinia spp. IgA    
448 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie)    
455 Enterowirusy IgG, IgM met. ELISA    
456 Enterowirusy met. PCR ilosciowo    
460 Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo    
459 Parvovirus B19 IgG,IgM    
3171 Parvowirus B19 IgG met.ELISA    
3172 Parvowirus B19 IgM met.ELISA    
464 Coxacki B1-B6 IgG, IgM    
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF    
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF    
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met.IIF    
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met.IIF    
1249 RSV (Respiratory syncytial virus), antygen    
1327 Test QuantiFERON-TB    
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG    
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG    
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus ) IgG    
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus ) met. Western-blot    
484 Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA    
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met.IIF    
488 Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo    
498 Toksoplazmoza, test potwierdzenia o. Sabina Feldmana    
499 HBs antygen, test potwierdzenia    
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met.ELISA    
3129 Malaria jakościowo (Plasmodium falciparum i pLDH)    
3130 Legionella pneumophila, antygen    
3131 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG    
3132 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM    
3133 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA    
3134 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA łącznie    
3139 Listeria monocytogenes, IgG met.IIF    
1264 Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes    
3189 Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów    
3218 Candida spp.Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo    
3220 Candida, identyfikacja 3 gatunków: C.albicans, C.glabrata, C.krusel met.PCR    
489 Candida -antygen krążący    
496 Aspergillus - antygen krążący    
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo    
3126 Panel Pneumo-total 18 (identyfikacja 12 wirusów i 6bakterii: ADV, MPV, wirus grypy A, wirus grypy B, RSVA, RSVB, RhinovirusA/B, CoronavirusOC43, Coronavirus229E/NL63, wirus paragrypy1, paragrypa2, paragrypa3; Mycoplasmapneumoniae, Haemophilusinfluenzae, Streptococcuspneumoniae, Chlamydophilapneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis)    
3150 P/c przeciw gliście ludzkiej    
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA    
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA    
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)    
3176 Enterowirusy, IgM met.IIF    
3177 Enteroirusy, IgG met.IIF    
324 HTLV 1/2 Przeciwciała    
TOKSYKOLOGIA- LEKI
500 Lit, ilościowo    
501 Karbamazepina, ilościowo    
502 Kwas walproinowy, ilościowo    
503 Fenytoina, ilościowo    
504 Fenobarbital, ilościowo    
505 Digoksyna, ilościowo    
508 Paracetamol, ilościowo    
509 Salicylany, ilościowo    
510 Teofilina, ilościowo    
511 Cyklosporyna A , ilościowo    
513 Takrolimus, ilościowo    
518 Gentamycyna, ilościowo    
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
521 Amfetamina w moczu, jakościowo    
523 Ecstasy w moczu, jakościowo    
525 Kokaina w moczu, jakościowo    
527 Morfina w moczu, jakościowo    
528 Marihuana w moczu, jakościowo    
520 Narkotyki panel w moczu, jakościowo(amfetamina, konabinoidy, extasy, morfina(opiaty), benzodiazepiny, barbiturany)    
3065 Opiaty w moczu jakościowo    
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo    
3077 Barbiturany w moczu - jakościowo    
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
530 Etanol, ilościowo    
535 Fenol w moczu, ilościowo    
537 Rodanki w moczu, ilościowo    
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY i METALE
544 Karboksyhemoglobina ilościowo    
545 Methemoglobina we krwi ilościowo    
546 Mleczany    
548 Szczawiany w DZM    
555 Cynk, ilościowo    
554 Cynk w moczu    
3083 Chrom w moczu    
556 Miedź, ilościowo    
557 Miedź w moczu ilościowo    
558 Ołów we krwi    
559 Ołów w moczu,ilościowo    
560 Rtęć w moczu, ilościowo    
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo    
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu    
573 Porfiryny całkowite w moczu    
575 Koproporfiryna    
3095 Selen, ilościowo w surowicy    
3905 Porfobilinogen w DZM    
AUTOIMMUNOLOGIA
600 PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF    
3306 PPJ test przesiewowy (ANA) met. ELISA    
3280 PPJ typ świecenia, miano met. IIF    
601 PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID    
602 PPJ (ANA3) met. immunoblot    
608 PPJ panel Myositis met. immunoblot    
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot    
3297 PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met. immunoblot    
603 PPJ dsDNA met. IIF    
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA    
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA    
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA    
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA    
3304 PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA    
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA    
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF    
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA    
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA    
3307 P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF    
604 SLE, półilościowo    
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF    
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF    
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF    
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa    
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF    
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF    
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA    
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF    
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting    
616 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA, anty-LC-1) met. IIF, DID, immunoblot.    
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC-1) met. immunobloting    
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF    
3296 Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF    
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF    
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF    
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF    
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF    
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF    
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF    
638 P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA    
639 P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA    
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF    
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF    
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF    
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF    
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF    
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF    
3310 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA    
3311 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG    
3312 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie)    
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA    
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA    
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA    
635 P/c p. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA    
636 P/c.p. proteinazie 3 w kl. IgG met. ELISA    
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA    
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA    
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA    
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA    
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA    
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA    
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA    
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA    
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA    
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA    
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA    
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA    
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA    
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA    
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA    
655 Antykoagulant toczniowy    
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe    
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF    
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF    
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF    
663 P/c. p. plemnikom met. IIF    
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA    
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF    
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA    
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF    
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF    
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF    
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF    
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF    
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF    
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF    
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF    
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF    
681 p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF    
682 p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF    
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF    
683 P/c p.komórkom śródbłonka met.IIF    
685 Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting    
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF    
687 Badania tkankowe    
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF    
3140 Profil reumatyczny (Varicella,Grypa A H1N1, Grypa A H3N3, Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferii, B garinii, Chalmydia), IgG met.IIF    
3254 p/c p.gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b,), IgG    
3255 p/c p.gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b,), IgM    
3260 P/c p.dsDNA IgG met.ELISA    
3308 P/c p.pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) met.ELISA    
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met.IIF    
ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite    
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie)    
702 Eozynofilia, wymaz z nosa    
877 Tryptaza    
704 Panel alergenów - mieszany    
705 Panel alergenów pokarmowych    
706 Panel alergenów oddechowych    
707 Panel oddechowy III (10 alergenów)    
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów)    
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów)    
878 ImmunoCAP ISAC test, panel alergenów    
710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych    
722 IgE sp. GP3 mieszanka traw 3    
711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew    
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów    
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni    
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza    
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza    
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków    
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych    
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)    
  Alergeny- składniki kurzu, roztocza    
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus    
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae    
727 IgE sp. D70 - Acarus siro    
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor    
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae    
Alergeny- sierści i pierza
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia    
731 IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)    
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak    
735 IgE sp. E1 - sierść kota    
736 IgE sp. E2 - sierść psa    
746 IgE sp. E5 łupież psa    
737 IgE sp. E3 - sierść konia    
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka    
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)    
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej    
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki    
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika    
743 IgE sp. E82 - naskórek królika    
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy    
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej    
Alergeny- trawy i zboża
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita    
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa    
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa    
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki)    
Alegreny-drzewa
760 IgE sp. T3 - brzoza    
761 IgE sp. T4 - leszczyna    
762 IgE sp. T2 - olcha    
763 IgE sp. T14 - topola    
764 IgE sp. T12 - wierzba    
Alergeny- chwasty
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata    
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita    
772 IgE sp. W10 - komosa biała    
Alergeny - pleśnie
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis    
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus    
777 IgE sp. M5 - Candida albicans    
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum    
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus    
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum    
Alergeny- mleczne
785 IgE sp. F1 - białko jajka    
786 IgE sp. F245 - jajko całe    
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka    
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina    
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina    
790 IgE sp. F78 - kazeina    
791 IgE sp. F2 - mleko krowie    
792 IgE sp. F81 - ser cheddar    
795 IgE sp. F 360 jogurt    
Alergeny- mączne
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)    
797 IgE sp. F11 - gryka    
798 IgE sp. F6 - jęczmień    
799 IgE sp. F8 - kukurydza    
800 IgE sp. F7 - owies    
801 IgE sp. F4 - pszenica    
802 IgE sp. F9 - ryż    
803 IgE sp. F14 - soja    
804 IgE sp. F5 - żyto    
Alergeny- mięsa i ryb
808 IgE sp. F88 - baranina    
809 IgE sp. F284 - indyk    
810 IgE sp. F83 - kurczak    
811 IgE sp. F26 - wieprzowina    
812 IgE sp. F27 - wołowina    
813 IgE sp. F3 - dorsz    
814 IgE sp. F40 - tuńczyk    
816 IgE sp. F 24 krewetka    
Alergeny - warzywa
818 IgE sp. F15 - fasola    
819 IgE sp. F12 - groch    
820 IgE sp. F31 - marchew    
821 IgE sp. F244 - ogórek    
822 IgE sp. F86 - pietruszka    
823 IgE sp. F25 - pomidor    
824 IgE sp. F85 - seler    
825 IgE sp. F35 - ziemniak    
826 IgE sp. F48 - cebula    
Alergeny- owoce
830 IgE sp. F92 - banan    
831 IgE sp. F94 - gruszka    
832 IgE sp. F49 - jabłko    
833 IgE sp. F84 - kiwi    
834 IgE sp. F33 - pomarańcza    
835 IgE sp. F44 - truskawka    
836 IgE sp. F 237 morela    
837 IgE sp. F 259 winogrona    
839 IgE sp. F105 - czekolada    
840 IgE sp. F93 - kakao    
841 IgE sp. F221 - kawa    
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze    
843 IgE sp. F89 - musztarda    
844 IgE sp. F277 - koperek    
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny    
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny    
847 IgE sp. F256 - orzech włoski    
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny    
849 IgE sp. F 20 migdały    
855 IgE sp. I3 - jad osy    
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły    
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego    
858 IgE sp. I71 - jad komara    
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)    
Alergeny -inne
865 IgE sp. O1 - bawełna    
866 IgE sp. K20 - wełna    
867 IgE sp. K82 - latex    
868 IgE sp. K 74 jedwab    
870 IgE sp. C204 - amoxycylina    
875 IgE sp. P1 - glista ludzka    
869 IgE sp. K 80 formaldehyd    
ImuPro w alergiach
3251 ImuPro 50    
3252 ImuPro 100    
3253 ImuPro 300    
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
900 Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci)    
901 Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci)    
902 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci)    
903 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil genetyczny (16 loci)    
906 Hemochromatoza met. PCR    
907 Mukowiscydoza met. PCR    
3822 Zespół Gilberta    
897 Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)    
908 Azoospermia    
898 Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51)    
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy (JAK2)    
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego    
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6)    
3840 Zespół Retta    
3842 Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR    
945 Badanie histologiczne    
948 Kamienie moczowe, analiza chemiczna    
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)    
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)    
953 Test tolerancji glukozy (2pkt, 75g, 2h)    
MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
  Materiał z dróg oddechowych: wymaz z nosa, gardła a także oka, ucha i inne.    
  Materiał z dróg moczowo-płciowych: posiew ilościowy moczu    
  Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie i inne.    
  Wymaz z pochwy, odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)    
  Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i innne.    
  Badanie żółci    
1254 Kał w kierunku enteropatogennej Escherichia coli    
1268 Clostridium dificilae toksyna A    
1256 Kał w kierunku Campylobacter    
1700 Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia razem    
Badania mykologiczne
  Materiał z dróg oddechowych, moczowo-płciowych, wymazy z ran i inne    
  Badanie w grzybicach powierzchniowych: izolacja i identyfikacja dermatofitów, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych - włosy, skóra,    
  Kał    
2251 Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.)    
Inne
  Badanie w kierunku GNC    
1350 Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad.bakter.)    
1351 Wymaz na nosicielstwo MRSA i MRSE (bad.bakter.)    
2700 Nużyca